ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบนควน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9 (ตอนที่ 1) สำหรับการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ม.ค. 2563
172 ระกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 ม.ค. 2563
173 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมสนามกีฬาบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๕ บ้านปลายคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ม.ค. 2563
174 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 ม.ค. 2563
175 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายยวนปลา-ปากเพร็ง หมู่ที่ ๓ บ้านยวนปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ม.ค. 2563
176 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบนควน หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 ม.ค. 2563
177 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ม.ค. 2563
178 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านคลองพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองพังเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ธ.ค. 2562
179 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายไร่ควน หมู่ที่ ๘ บ้านบางแตน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 ธ.ค. 2562
180 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบนไร่ หมู่ที่ ๖ บ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59