ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 เม.ย. 2563
162 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 เม.ย. 2563
163 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหม็ด หมู่ที่ ๒ บ้านปากพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 มี.ค. 2563
164 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวงแหวน หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 มี.ค. 2563
165 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 มี.ค. 2563
166 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 ก.พ. 2563
167 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหอย หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 ก.พ. 2563
168 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ก.พ. 2563
169 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 ก.พ. 2563
170 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59