ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบุรี ด้วยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ส.ค. 2563
152 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 ส.ค. 2563
153 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.57002 สายบ้านปากพัง-บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 2-9 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 ก.ค. 2563
154 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ก.ค. 2563
155 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานคลองบางปัดถนนสายคอกวัว(ซอยตาเจียร)สำหรับการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หมู่ที่ 7บ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 ก.ค. 2563
156 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบนควน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 9 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 ก.ค. 2563
157 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงท่อลอดข้ามถนนสายรอบบ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ก.ค. 2563
158 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ค. 2563
159 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 มิ.ย. 2563
160 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59