ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ต.ค. 2563
142 ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาของ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ต.ค. 2563
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล (รถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค ๔๕๐๘ สฎ และรถบด หมายเลขทะเบียน ถข ๓๒๑ สฎ) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ต.ค. 2563
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๓๖๒๒ สุราษฎร์ธานี และเครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ต.ค. 2563
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน คือ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ ๓๕๒๗ สุราษฎร์ธานี และรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล ๗๐๖๖ สุราษฎร์ธานี ขององค์การบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ต.ค. 2563
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาจำ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง ตำบลชัยบุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร ด้วยว ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 ก.ย. 2563
147 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 ก.ย. 2563
148 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลุกรังสายบนควน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 ส.ค. 2563
149 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อลอดข้ามถนนสายรอบบ้านยวนปลา หมู่ที่ ๓ บ้านยวนปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ส.ค. 2563
150 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานคลองบางปัดถนนสายคอกวัว(ซอยตาจำ)สำหรับการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59