ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 ต.ค. 2563
132 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
19 ต.ค. 2563
133 การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 ต.ค. 2563
134 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
19 ต.ค. 2563
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ต.ค. 2563
136 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 ต.ค. 2563
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดนวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 ต.ค. 2563
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ต.ค. 2563
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดเช่าที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ต.ค. 2563
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59