ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างเสาธง,ฟุตบาธและถนนคสล.ศพด.วัดนิคมคณาราม) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 ต.ค. 2563
122 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางซอยสุดสวย หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ต.ค. 2563
123 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งคา - เขาเพร็ง หมู่ที่ ๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ต.ค. 2563
124 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบนไร่ หมู่ที่ ๖ บ้านฝ่ายท่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ต.ค. 2563
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฝังกลบบ่อทิ้งขยะของ อบต.ชัยบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
27 ต.ค. 2563
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
26 ต.ค. 2563
127 แต่งตั้ง ผู้ตรวจพัสดุ สำหรับการเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ต.ค. 2563
128 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับการจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล PVC ศก.๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ต.ค. 2563
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ต.ค. 2563
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลรถบดล้อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59