ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 พ.ย. 2563
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข๓๒๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 พ.ย. 2563
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 พ.ย. 2563
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ปั้มดูดน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมมิเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 พ.ย. 2563
115 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 พ.ย. 2563
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 พ.ย. 2563
117 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 พ.ย. 2563
118 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 พ.ย. 2563
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรนยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮโดรลิค (ขนิดเครนพับ) พร้อมกระเช้าของ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 พ.ย. 2563
120 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59