ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาจำ หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 ธ.ค. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ธ.ค. 2563
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 ธ.ค. 2563
104 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ธ.ค. 2563
105 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 ธ.ค. 2563
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 พ.ย. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ย. 2563
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายปิดประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 พ.ย. 2563
109 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 พ.ย. 2563
110 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๕๗๐๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ - บ้านปากพัง หมู่ที่ ๑ - ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59