ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
64
11 ม.ค. 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรนยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮโดรลิค (ขนิดเครนพับ) พร้อมกระเช้าของ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ม.ค. 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรนยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด จำนวน ๒ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 ม.ค. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรนยนต์ส่วนกลางของกองช่าง และเครื่องตัดหญ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ม.ค. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลของ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ม.ค. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลรถบดล้อเหล็ก (ไตรมาสที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ม.ค. 2564
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ม.ค. 2564
98 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ม.ค. 2564
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ธ.ค. 2563
100 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สหรับการเช่าเต๊นท์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59