ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านคลองพังเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 มิ.ย. 2565
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 มิ.ย. 2565
3 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธง,พื้นฟุตบาธและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 มิ.ย. 2565
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 มิ.ย. 2565
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างเสาธง,พื้นฟุตบาธและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.วัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 พ.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 พ.ค. 2565
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธง,พื้นฟุตบาธและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมณาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 พ.ค. 2565
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 พ.ค. 2565
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 เม.ย. 2565
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60