ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธง,พื้นฟุตบาธและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมณาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 พ.ค. 2565
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 พ.ค. 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2565
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 เม.ย. 2565
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 เม.ย. 2565
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 มี.ค. 2565
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 มี.ค. 2565
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 มี.ค. 2565
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบนควน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ก.พ. 2565
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้านสะพานไทร-สายยวนปลาปากเพร็ง หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59