ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ธ.ค. 2563
62 การเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ธ.ค. 2563
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
60
02 ธ.ค. 2563
64 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 พ.ย. 2563
65 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
61
23 พ.ย. 2563
66 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 พ.ย. 2563
67 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ต.ค. 2563
68 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม กรณีพิเศษ เกิดโรคระบาด (โรคมือ เท้า ปาก) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ต.ค. 2563
69 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ต.ค. 2563
70 ประกาศ กำหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
19 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29