ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 มี.ค. 2564
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ก.พ. 2564
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 ก.พ. 2564
44 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 ก.พ. 2564
45 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ก.พ. 2564
46 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ก.พ. 2564
47 จดหมายข่าวภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
14 ก.พ. 2564
48 การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
64
13 ก.พ. 2564
49 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.พ. 2564
50 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29