ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
836
28 ก.ย. 2554
262 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
596
23 ก.ย. 2554
263 รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
05 ก.ย. 2554
264 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารราชการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
558
31 พ.ค. 2554
265 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารราชการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
567
31 พ.ค. 2554
266 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
26 เม.ย. 2554
267 ระเบียบและข้อบังคับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
635
21 มี.ค. 2554
268 วิธีการพัฒนาองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
1317
11 มี.ค. 2554
269 ข่าวจากสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
809
14 ก.พ. 2554
270 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารราชการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
604
27 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29