ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
16 ต.ค. 2557
222 ประกาศ กำหนดราคากลางสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
16 ต.ค. 2557
223 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
06 ต.ค. 2557
224 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 ต.ค. 2557
225 แจ้งเตือนสภาพอากาศ วันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
27 ส.ค. 2557
226 แจ้งเตือนอุกภัยและวาตภัย วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 ส.ค. 2557
227 แจ้งเตือนอุทกภัยและวาตภัย 17 - 21 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
17 ก.ค. 2557
228 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
01 ก.ค. 2557
229 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
421
31 ม.ค. 2557
230 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
01 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29