ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
29 พ.ค. 2558
212 การหยุดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 พ.ค. 2558
213 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
15 พ.ค. 2558
214 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
15 พ.ค. 2558
215 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
22 เม.ย. 2558
216 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลายื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 มี.ค. 2558
217 ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการ สปสช. อบต.ชัยบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 ม.ค. 2558
218 ประกาศรายชื่อบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
22 ธ.ค. 2557
219 การรับฟังความเห็นประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
20 พ.ย. 2557
220 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการให้เงินอุดหนุนแก่กลุ่มเยาวชนแกนนำในการจัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
203
11 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29