ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
25 ธ.ค. 2558
192 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
25 ธ.ค. 2558
193 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 ธ.ค. 2558
194 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
24 ธ.ค. 2558
195 ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ธ.ค. 2558
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถเกลี่ยดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
16 ธ.ค. 2558
197 ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการมาขึ้นทะเบียนและรับบัตรประจำตัวคนพิการ ณ โรงพยาบาลชัยบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 พ.ย. 2558
198 คลื่นลมในอ่าวไทย เนื่องจากในช่วงระหว่าง 25-28 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 พ.ย. 2558
199 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถเกลี่ยดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 พ.ย. 2558
200 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียตรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29