ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ - บ้านปากพัง (ซอยตาจำ) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
11 ก.ย. 2560
162 ประกาศ เรื่อง สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง ๔๐๓๗ - บ้านปากพัง (ซอยตาจำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ส.ค. 2560
163 ประกาศเรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ส.ค. 2560
164 ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ส.ค. 2560
165 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ส.ค. 2560
166 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 มิ.ย. 2560
167 ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 มิ.ย. 2560
168 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 มิ.ย. 2560
169 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 พ.ค. 2560
170 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างทางเท้า ภายในตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
24 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29