ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 พ.ค. 2562
132 ลดใช้พลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
76
23 พ.ค. 2562
133 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 เม.ย. 2562
134 การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
18 ก.พ. 2562
135 คำปฎิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ก.พ. 2562
136 ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ ๑๐ อ. ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ก.พ. 2562
137 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 ธ.ค. 2561
138 การขับเคลื่อนพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 พ.ย. 2561
139 ขอเชิญผู้รับบริการจาก อบต.ชัยบุรี ทำการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 พ.ย. 2561
140 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปรจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29