ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
13 มี.ค. 2563
112 การรับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ม.ค. 2563
113 การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ม.ค. 2563
114 แจ้งการสูญหายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ม.ค. 2563
115 การโอนขอสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ม.ค. 2563
116 ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ม.ค. 2563
117 ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 ม.ค. 2563
118 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 ธ.ค. 2562
119 จดหมายข่าวภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 พ.ย. 2562
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องแบบประกาศแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29