ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการและปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 เม.ย. 2563
102 มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 เม.ย. 2563
103 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 เม.ย. 2563
104 จดหมายข่าวภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
31 มี.ค. 2563
105 การหยุดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
31 มี.ค. 2563
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องแบบประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 มี.ค. 2563
107 การหยุดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 มี.ค. 2563
108 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 มี.ค. 2563
109 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 มี.ค. 2563
110 รายงานสรุปจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29