ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ลดการใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 มิ.ย. 2563
92 ลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
56
11 มิ.ย. 2563
93 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 มิ.ย. 2563
94 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 มิ.ย. 2563
95 กำหนดระยะเวลาการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาท้องที่อำเภอชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 พ.ค. 2563
96 อบต.ชัยบุรี ประชาสัมพันธ์การงดใช้ขวดน้ำพลาสติกที่มีแคปซีล หรือ พลาสติกหุ้มฝาขวด ดาวน์โหลดเอกสาร
64
22 พ.ค. 2563
97 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพือรับเครื่องหมาย DBD Registered ดาวน์โหลดเอกสาร
64
12 พ.ค. 2563
98 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 พ.ค. 2563
99 ประกาศโรงเรียนชัยบุรีพิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 เม.ย. 2563
100 การหยุดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29