ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 มิ.ย. 2565
2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 พ.ค. 2565
3 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 พ.ค. 2565
4 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 พ.ค. 2565
5 กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 พ.ค. 2565
6 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 เม.ย. 2565
7 ประกาศงดจัดกิจกรรมประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 มี.ค. 2565
8 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 มี.ค. 2565
9 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 มี.ค. 2565
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราภาษีปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29