คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รายละเอียด :

 การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน