คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : การรับชำระภาษีป้าย
  รายละเอียด :

 การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 91 คน