ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลชัยบุรี
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลชัยบุรี หมู่่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน