ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลชัยบุรี
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลชัยบุรี หมู่ที่ 1,2,6,8 และหมู่ที่ 9 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน