ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลชัยบุรี
  รายละเอียด :

ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลชัยบุรี จำนวน ๒ ศูนย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 215 คน