ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งคา - เขาเพร็ง บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :

อบต.ชัยบุรี ประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งคา - เขาเพร็ง หมู่ที่ 9  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์  เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 624 คน