คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : ขั้นตอนและหลักฐานการขออนุญาตต่างๆ ของกองช่าง อบต.ชัยบุรี
  รายละเอียด :

1. การขออนุญาตก่อสร้าง

2.การออกใบรับแจ้งขุดดิน ถมดิน

3.การขออนุญาตใช้น้ำประปา

4.การขอยกเลิกใช้น้ำประปา/การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้น้ำประปา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน