ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้านสะพานไทร-สายยวนปลาปากเพร็ง หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน