ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน