ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน