ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลและข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
  รายละเอียด :

สรุปผลและข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน