ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและหลัดเกณฑ์การใช้สิ้นเหลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเหลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน